Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nauka i badania | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nauka i badania

1 lutego - Międzynarodowy Dzień Bez Oleju Palmowego

Świadomość konsumentów, że olej palmowy jest niepożądanym składnikiem kupowanych produktów z roku na rok jest coraz większa. Coraz więcej producentów decyduje się na oznaczanie produktów nie zawierających tego składnika. Niektóre kraje europejskie rozważają nawet wprowadzenie ograniczeń w jego stosowaniu, także do polskich parlamentarzystów trafiła interpelacja w tej sprawie. Jednak, pojawiają się też głosy, że ograniczanie oleju palmowego nie ma sensu, a jedynie słusznym rozwiązaniem jest stosowanie tego składnika pochodzącego ze źródeł certyfikowanych. 

Straty i marnowanie żywności w branży piekarsko-cukierniczej w Polsce

Ograniczenie skali marnotrawstwa żywności jest jednym z najpilniejszych wyzwań dla podmiotów z branży spożywczej, począwszy od rolnictwa, a skończywszy na konsumpcji żywności w gospodarstwach domowych. Jest to tym bardziej pilne, że brak bezpieczeństwa żywnościowego pogłębił się podczas pandemii COVID-19. Obecnie istnieje wciąż niewiele badań, które dotyczyłyby sposobów ograniczenia strat żywności w sektorach przetwórstwa spożywczego. Powodem tego jest chociażby fakt, że większość badaczy koncentruje się na stronie popytowej rynku, zwłaszcza w zakresie konsumpcji w gospodarstwach domowych.

Jak się odżywiać, żeby lepiej zapamiętywać i lepiej się koncentrować?

Studenci nie mają łatwego życia – to oczywiste. Wielogodzinne zajęcia, kolokwia, wejściówki, praktyki… a na koniec każdego semestru sesja egzaminacyjna. I przewlekły brak czasu na wyspanie się – bo pomiędzy nauką trzeba jeszcze chodzić na imprezy. Jak żyć? Zapytałbym raczej: „jak jeść?”. Bowiem to, co ląduje w żołądku człowieka ma ogromne przełożenie na jego aktywność, wydolność, a także na możliwości umysłowe. A bez tych ostatnich – czyli umiejętności koncentracji i zapamiętywania – przejście kilku lat studiów wydaje się niewykonalne.

Rośliny a nasze zdrowie

Oddziaływanie roślin na zdrowie człowieka jest faktem niepodważalnym. Liczne badania naukowe dowodzą, że różne formy kontaktu z roślinami mają wpływ na poprawę kondycji psychicznej i fizycznej. Istotny wpływ na nasze zdrowie mają także rośliny we wnętrzach. Mogą one zniwelować negatywne oddziaływanie warunków miejskich, głównie dlatego, że umożliwiają bezpośredni kontakt z roślinami w miejscach, gdzie spędzamy większość czasu, czyli w pomieszczeniach. 

Naukowcy z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach realizować będą zagraniczne projekty badawcze

Naukowcy z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach realizować będą zagraniczne projekty badawcze, w miedzynarodowych zespołach, ukierunkowane na szeroko rozumiane zagadnienia dotyczące inteligentnych i efektywnych rozwiązań produkcyjnych i organizacyjnych na rzecz środowiska naturalnego. 

Biblioteka UPP stworzyła grupę dla czytelników na MS TEAMS

Do oferowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy platformy MS Teams dołączyła Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej, która zapewnia dostęp do wiedzy, między innymi poprzez najnowsze technologie informacyjne. Jej pracownicy na co dzień spotykają się z zaskoczeniem czytelników, którzy odkrywają do jak bogatych źródeł wiedzy w formie elektronicznej mają dostęp po zapisaniu się do Biblioteki.

Naukowcy UPP w strukturach organizacyjnych Europejskiego Towarzystawa Zootechnicznego

Dr inż. Ewa Sell-Kubiak oraz dr hab. inż. Marcin Pszczoła zostali powołani do pełnienia nowych funkcji w strukturach organizacyjnych Europejskiego Towarzystwa Zootechnicznego (EAAP). Dr E. Sell-Kubiak została wybrana na reprezentantkę klubu młodych członków EAAP (Young EAAP) w komisji genetycznej, natomiast dr hab. M. Pszczoła objął funkcję wiceprezydenta komisji genetycznej oraz sekretarza Young EAAP.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wśród najaktywniejszych instytucji w konkursach NCN

Według opublikowanego Raportu Rocznego 2019 Narodowego Centrum Nauki (NCN), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu znalazł się wśród 27 najaktywniejszych instytucji w konkursach NCN. „Wyniki rankingu NCN potwierdzają, że mocną stroną UPP jest kadra naukowa trafnie identyfikująca problemy badawcze i profesjonalnie aplikująca o środki na badania ze źródeł zewnętrznych” – stwierdza prof. dr hab. Piotr Goliński, Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

Rodzime białko roślinne jako czynnik bezpieczeństwa białkowego kraju w świetle wyników badań Programu Wieloletniego

W jakim stopniu polskie rolnictwo jest przygotowane do zwiększenia produkcji i wykorzystania rodzimego białka roślinnego? Kiedy Polska będzie gotowa by zaspokoić potrzeby białkowe? Na te i inne nurtujące pytania próbowano znaleźć odpowiedź podczas webinarium, które odbyło się 11 grubnia br., poświęconemu rodzimemu białku roślinnemu jako czynnikowi bezpieczeństwa białkowego kraju w świetle wyników badań Programu Wieloletniego,

 

Rynki żywnościowe bardziej odporne na sytuacje kryzysowe - komentarz do raportu „Zakupy świąteczne 2020”

W niedawno ogłoszonym raporcie pt. „Zakupy świąteczne 2020”, opisane zostały plany związane z wydatkami świątecznymi Polaków. Jest to bardzo interesujące opracowanie, które mówi wiele o naszych zachowaniach konsumpcyjnych, będąc jednocześnie swoistym barometrem bieżących nastrojów. Przedstawione wyniki należy analizować na pewno w szerszym kontekście odnosząc do całego roku 2020, w którym zmagamy się z konsekwencjami pandemii Covid-19. 

Naukowcy Wydziału Nauk o Żywnosci i Żywieniu UPP partnerami w projekcie EQVEGAN

Przemysł spożywczy zmienia się poprzez zmiany sposobu żywienia konsumentów w kierunku diet roślinnych. Prowadzi to do zwiększonego udziału produkcji w branży żywności wegańskiej. Producenci żywności wegańskiej, w celu utrzymania konkurencyjności, muszą opanować nowe procesy i technologie. Na te potrzeby odpowiedzą szkolenia realizowane w ramach projektu EQVEGAN, którego partnerem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.

Naukowcy UPP wśród 2 proc. najczęściej cytowanych naukowców świata

13 naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zostało zaliczonych do grona najbardziej wpływowych 2% naukowców na świecie pod kątem cytowalności ich publikacji w naukowej literaturze. Tak wynika z opublikowanego na łamach „PLOS Biology” zestawienia, które opracowane zostało przez Stanford University, wydawnictwo Elsevier oraz firmę SciTech Strategies.

Popularyzacja nauki daje wiele satysfakcji, ale wymaga również pasji, zaangażowania i pracy

Uczelnie i jednostki naukowe coraz częściej i intensywniej współpracują z mediami pozaakademickimi. Jednocześnie niezbędnym jest samodzielne tworzenie przez jednostki akademickie i naukowe swoich materiałów medialnych, które są realizowane i upowszechniane przez rzeczników prasowych oraz biura promocji. Nie wszystkie jednostki radzą sobie z tym zagadnieniem równie dobrze.

Jadalne owady moda przychodząca z krajów azjatyckich czy przyszłość zagwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego na świecie?

Zwiększającą się liczba ludności na świecie przyczynia się do ciągłego zmniejszania dostępnych zasobów pokarmowych bogatych w składniki odżywcze, w tym też białko pochodzenia zwierzęcego, które jest jednym z ważniejszych składników odżywczych w żywienia człowieka. Ze względu na realne zagrożenia związane z nieustającym wzrostem produkcji żywności można stwierdzić, że zwiększenie hodowli zwierząt będzie niemożliwe, co będzie skutkować brakiem bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Potrzebne są zatem alternatywne źródła żywności. Czy mogą nimi być owady jadalne? 

Informacja o liczbie złożonych Wniosków konkursowych na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w projekcie "Inkubator Innowacyjności 4.0"

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu informuje, iż w ramach przeprowadzonego naboru na prowadzenie prac przedwdrożeniowych realizowanych w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” współfinansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w terminie od 19 października do 30 listopada 2020 r. wpłynęły 33 Wnioski konkursowe na łączną kwotę dofinansowania 1 483 928,00 zł PLN, przy łącznej wartości kosztów kwalifikowanych 1 846 235,00 zł PLN. Alokacja przeznaczona na realizację prac przedwdrożeniowych wynosi 834 000,00 PLN.

Młodzi naukowcy z pięciu wydziałów UPP kolejnymi laureatami Konkursu MINIATURA 4

Badania wpływu pól elektromagnetycznych stosowanych w komunikacji bezprzewodowej na wzrost i rozwój roślin zielnych, przeprowadzenie badań zmierzających do sprawdzenia czy wady wrodzone serca psów rasy Buldog mają podłoże genetyczne, ocena poziomu akumulacji pierwiastków ziem rzadkich w odniesieniu do krajobrazu miejskiego, staż naukowy w renomowanym Instytucie Biogeochemii im. Maxa Plancka w Jenie oraz wyjazd do laboratorium prof. Janusza Pawliszyna na Uniwersytecie Waterloo - światowego autorytetu w dziedzinie chemii analitycznej to kolejne projekty naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, które zostaną sfinansowane w ramach konkursu MINIATURA 4.

Strony

Subskrybuj RSS - Nauka i badania

WYDZIAŁY