Oferta dydaktyczna

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

 

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną i dziesięcioma zakładami doświadczalnymi, w których możliwe jest prowadzenie badań aplikacyjnych, realizacja zajęć terenowych, praktyk zawodowych i prac dyplomowych. Uczestniczy w programach gwarantujących dodatkowe finansowanie na wzmocnienie potencjału dydaktycznego, w tym praktyk i staży studenckich. Gwarantuje bardzo dobre warunki studiowania, wysoką jakość kształcenia i przychylność doświadczonej kadry oraz doskonałą bazę socjalną (akademiki, stołówka). Studenci mają liczne możliwości rozwoju własnych pasji, zainteresowań sportowych i artystycznych.

 

Działania inwestycyjne i modernizacyjne, troska o wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny młodzieży, tworzą uczelnię przyjazną studentom.

 

W naszej ofercie znajdują się następujące kierunki 

 

Szczegółowe informacje na temat kierunków studiów i zasad rekrutacji znajduja sie w profilu KANDYDAT

 

 

 

PIERWSZY STOPIEŃ

Architektura krajobrazu

Jakość i bezpieczeństwo żywności

Biologia stosowana

Leśnictwo

Biotechnologia

Medycyna roślin

Dietetyka

Ochrona środowiska

Ekoenergetyka

Ogrodnictwo

Ekonomia

Projektowanie mebli

Finanse i rachunkowość

Rolnictwo

Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

Technologia drewna

Gospodarka przestrzenna

Technologia drewna (studia dualne)

Informatyka stosowana

Technologia żywności i żywienie człowieka

Inżynieria i gospodarka wodna

Weterynaria (jednolite studia magisterskie)

Inżynieria rolnicza

Zootechnika

Inżynieria środowiska

 

 

Więcej na temat kierunków studiów pierwszego stopnia TUTAJ 

DRUGI STOPIEŃ

 

Analityka żywności (studia interdyscyplinarne)

Inżynieria środowiska

Architektura krajobrazu

Leśnictwo

Biologia stosowana

Medycyna roślin

Biotechnologia

Neurobiologia (studia interdyscyplinarne)

Dietetyka

Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna (studia interdyscyplinarne)

Ekoenergetyka

Ochrona środowiska

Ekonomia

Ogrodnictwo

Finanse i rachunkowość

Projektowanie mebli

Gospodarka przestrzenna

Rolnictwo

Informatyka stosowana

Technologia drewna

Inżynieria biotworzyw

Technologia żywności i żywienie człowieka

Inżynieria i gospodarka wodna

Zootechnika

Inżynieria rolnicza

Żywienie zwierząt (studia dualne)

 

 

 

Więcej na temat kierunków studiów II stopnia TUTAJ