Oferta dydaktyczna

 

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną i dziesięcioma zakładami doświadczalnymi, w których możliwe jest prowadzenie badań aplikacyjnych, realizacja zajęć terenowych, praktyk zawodowych i prac dyplomowych. Uczestniczy w programach gwarantujących dodatkowe finansowanie na wzmocnienie potencjału dydaktycznego, w tym praktyk i staży studenckich. Gwarantuje bardzo dobre warunki studiowania, wysoką jakość kształcenia i przychylność doświadczonej kadry oraz doskonałą bazę socjalną (akademiki, stołówka). Studenci mają liczne możliwości rozwoju własnych pasji, zainteresowań sportowych i artystycznych.

 

Działania inwestycyjne i modernizacyjne, troska o wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny młodzieży, tworzą uczelnię przyjazną studentom.

 

W naszej ofercie znajdują się następujące kierunki 

 

I STOPIEŃ

Agroturystyka

Architektura krajobrazu

Biologia

Biotechnologia

Dietetyka

Ekoenergetyka

Ekonomia

Finanse i rachunkowość

Gospodarka przestrzenna

Informatyka stosowana

Inżynieria biotworzyw

Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria rolnicza

Inżynieria środowiska

Jakość i bezpieczeństwo żywności

Leśnictwo

Medycyna roślin

Ochrona środowiska

Ogrodnictwo

Projektowanie mebli

Rolnictwo

Technologia drewna

Technologia żywności i żywienie człowieka

Weterynaria (jednolite studia magisterskie)

Zootechnika

 

 

 

II STOPIEŃ

 

Analityka żywności (studia interdyscyplinarne)

Architektura krajobrazu

Biologia

Biotechnologia

Dietetyka

Ekoenergetyka

Ekonomia

Gospodarka przestrzenna

Informatyka i agroinżynieria

Inżynieria biotworzyw

Inżynieria i gospodarka wodna

Inżynieria rolnicza

Inżynieria środowiska

Leśnictwo

Medycyna roślin

Neurobiologia (studia interdyscyplinarne)

Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

Ochrona środowiska

Ogrodnictwo

Projektowanie mebli

Rolnictwo

Technologia drewna

Technologia żywności i żywienie człowieka

Turystyka przyrodnicza

Zootechnika

 

Szczegółowe informacje na temat kierunków studiów i zasad rekrutacji znajduja sie w profilu KANDYDAT