Oferta dydaktyczna

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

 

Uczelnia dysponuje nowoczesną bazą laboratoryjną i dziesięcioma zakładami doświadczalnymi, w których możliwe jest prowadzenie badań aplikacyjnych, realizacja zajęć terenowych, praktyk zawodowych i prac dyplomowych. Uczestniczy w programach gwarantujących dodatkowe finansowanie na wzmocnienie potencjału dydaktycznego, w tym praktyk i staży studenckich. Gwarantuje bardzo dobre warunki studiowania, wysoką jakość kształcenia i przychylność doświadczonej kadry oraz doskonałą bazę socjalną (akademiki, stołówka). Studenci mają liczne możliwości rozwoju własnych pasji, zainteresowań sportowych i artystycznych.

 

Działania inwestycyjne i modernizacyjne, troska o wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny młodzieży, tworzą uczelnię przyjazną studentom.

 

W naszej ofercie znajdują się następujące kierunki 

 

Szczegółowe informacje na temat kierunków studiów i zasad rekrutacji znajduja sie w profilu KANDYDAT

 

 

 

PIERWSZY STOPIEŃ

Architektura krajobrazu

Jakość i bezpieczeństwo żywności

Biologia stosowana

Leśnictwo

Biotechnologia

Ochrona środowiska

Dietetyka

Ogrodnictwo

Ekoenergetyka

Projektowanie mebli

Ekonomia

Rolnictwo

Finanse i rachunkowość

Technologia drewna

Geotechnologie, hydrotechnika, transport wodny

Technologia żywności i żywienie człowieka

Gospodarka przestrzenna

Weterynaria (jednolite studia magisterskie)

Informatyka stosowana

Zootechnika

Inżynieria i gospodarka wodna

 

Inżynieria rolnicza

 

Inżynieria środowiska

 

 

Więcej na temat kierunków studiów pierwszego stopnia TUTAJ 

DRUGI STOPIEŃ

 

Architektura krajobrazu

Leśnictwo
Biologia stosowana Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna (studia interdyscyplinarne)
Biotechnologia Ochrona środowiska
Dietetyka

Ogrodnictwo

Ekoenergetyka Projektowanie mebli
Ekonomia Rolnictwo
Finanse i rachunkowość Technologia drewna
Gospodarka przestrzenna Technologia żywności i żywienie człowieka
Informatyka stosowana Zootechnika

Inżynieria i gospodarka wodna

Żywienie zwierząt (studia dualne)
Inżynieria rolnicza  
Inżynieria środowiska  

 

 

 

Więcej na temat kierunków studiów II stopnia TUTAJ